CSN EN ISO 9001:2009 vydána

Norma specifikuje požadavky na Systém managementu kvality. ISO 9001:2008 neobsahuje žádné nové požadavky oproti vydání z roku 2000, které nahrazuje. Poskytuje vysvětlení stávajících požadavků normy ISO 9001:2000 založených na osmi letech zkušeností s prováděním auditů na celém světě a zavádí změny, jejichž cílem je zlepšit soulad se systémem environmentálního managementu podle ISO 14001:2004.

Jedná se již o čtvrté vydání příslušné normy, která byla poprvé zveřejněna v roce 1987. Norma se stala globálním standardem pro poskytování záruky, pokud jde o schopnost uspokojit požadavky na kvalitu a spokojenost našich zákazníků s cílem zvýšení v dodavatelsko-odběratelských vztazích.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.