Provádíme hodnocení rizik podle zákona o předcházení ekologické újmě

Podle zákona 167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a především podle § 14 je třeba, aby každý kdo provozuje provozní činnost dle přílohy 1 musí provést hodnocení rizik dle nařízení vlády 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy pro každé místo provozní činnosti.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.