Lidé

Miroslav RAIS
Miroslav RAIS - jednatel společnosti

Zakladatel a jediný společník QISO - MIRAIS, s.r.o. Absolventem Vysoké školy ekonomie a managementu, Středoevropského institutu managementu. Studia zaměřena na právní obory, management a HSMS. Nositel akademických titulů Ing., Bc. a dvou profesních titulů MBA. V Roce 2000 zakládá společnost QISO - MIRAIS, s.r.o., která se stává do tří let leaderem ve svém oboru v ČR a Slovensku. V následujících letech zakládá další společnosti v České republice, na Slovensku a na Ukrajině. Společnosti se staly jedničkami na tamních trzích a následně byly předány aktuálním společníkům. Pan Rais  je v současné době mimo jiné společníkem společnosti CTS corp., která patří mezi nejúspěšnější společnosti v zajišťování dotací z fondů EU i ČR. Dále působí jako expert a konzultant integrovaných systémů řízení dle mezinárodních norem v mnoha (více než 200) významných společnostech. Publikační a přednášková činnost. Zájmy: Vysokohorská turistika a rodina.

Denisa BURSÍKOVÁ
Denisa BURSÍKOVÁ - odborný konzultant/interní auditor

Po studiích a pracovních zkušenostech v oddělení kvality stavební firmy k nám Denisa nastoupila v roce 2003 a od té doby se věnuje zavádění systémových norem (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) ve firmách s různými obory po celé ČR. V naší poradenské společnosti zavedla systém implementace „na klíč“, který vycházel z požadavků zákazníků, kteří „bojovali s časem“ i s „papíry“. V konečném součtu implementovala systém již ve více jak 150 firmách.

Ing. Martina KÁNSKÁ
Ing. Martina KÁNSKÁ - odborný konzultant/interní auditor

Martina vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor Podniková ekonomika a management se specializací na management kvality, environmentu a bezpečnosti. Již během studií působila jako specialista řízení kvality ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a také v oddělení kvality prestižní společnosti. V současnosti má již pětiletou praxi v tomto oboru a specializuje se na systémy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Martina mluví plynně anglicky.

Ing. Gabriela KUDELOVÁ
Ing. Gabriela KUDELOVÁ - odborný konzultant/interní auditor

Po ukončení studia na VŠB-TU Ostrava obor Environmentální inženýrství pracovala Gabriela jako auditor v ostravské certifikační společnosti. Následně byla zaměstnána jako konzultant a auditor v poradenské společnosti zabývající se mimo jiné zaváděním norem ISO, poradenstvím v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, chemickými látkami, ochranou ovzduší, vod apod.). Pracuje více jak čtyři roky v oblasti poradenství, zavádění norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ČOS 051622 (AQAP 2110) apod.

Bc. Eva LIPTAJOVÁ
Bc. Eva LIPTAJOVÁ - odborný konzultant/interní auditor

Eva působí v oboru implementací systémů řízení již od roku 2001. Studovala na Palackého univerzitě – filozofické fakultě, se zaměřením na řízení lidských zdrojů. Eva se v naší společnosti podílí na vedení olomoucké pobočky, zodpovídá za nové akvizice na Moravě a spolupracuje též na strategickém rozvoji společnosti. Implementace systémů řízení ve společnostech pro ni neznamená „jen“ práci, ale práce je jejím koníčkem. Je členkou české společnosti pro jakost. Nejen díky studiu anglického jazyka v Londýně se dohovoří plynně anglicky. Eva připravila k certifikaci dle mezinárodních norem více jak 400 spokojených zákazníků.

Ing. Eva RAISOVÁ
Ing. Eva RAISOVÁ - odborný konzultant/interní auditor

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na management kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nastoupila Eva na pozici specialistky kvality do společnosti SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic, a.s., kde se po dobu svého působení věnovala managementu kvality, zejména procesnímu řízení a provádění interních auditů. Během studií se účastnila projektu „implementace modelu CAF“ na Magistrátu hlavního města Prahy a pracovala ve vzdělávacím centru České spořitelny, a.s. na pozici organizátor školicích projektů. Od roku 2007 působí v roli konzultanta / interního auditora v naší společnosti. Hovoří plynně anglicky.

Ing. Martina SAMCOVÁ
Ing. Martina SAMCOVÁ - odborný konzultant/interní auditor

Během studií oboru Udržitelného rozvoje biosféry na České zemědělské univerzitě v Praze se Martina věnovala oblasti podnikové ekologie ve společnosti A.P.E. s.r.o. Po absolvování vysoké školy nastoupila do oddělení odpadového hospodářství Fakultní nemocnice v Motole. V součastné době působí na pozici konzultant – interní auditor v naší společnosti.

Bc. Michal AXMAN
Bc. Michal AXMAN - odborný konzultant/interní auditor

Michal studoval v Ostravě na Vysoké škole báňské, fakultě bezpečnostního inženýrství. V naší společnosti působí od roku 2017 a zabývá se zejména bezpečností práce jak na staveništi jako koordinátor i auditor, tak jako interní auditor u zákazníků. Dále se věnuje zavádění a udržování integrovaných systémů řízení, dle norem ISO. Je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a koordinátorem BOZP na staveništi.

Ing. Markéta NEKOVÁŘOVÁ
Ing. Markéta NEKOVÁŘOVÁ - OFFICE MANAGER

Markéta vystudovala obor Podnikání a administrativa na České zemědělské univerzitě v Praze a do společnosti byla přijata v květnu 2018. Náplní její práce je především zajištění chodu pražské pobočky, jednání s klienty od smluvních vztahů, dotazů či připomínek, až po účetní záležitosti. K dispozici je rovněž vedení společnosti a všem našim konzultantkám.

Dalibor GOTTWALD
Dalibor GOTTWALD

Dalibor působí ve společnosti od roku 2008. Náplní jeho práce jsou především aktivity spojené s obchodní činností (komunikace s potencionálními klienty, koordinace telemarketingového oddělení, obchodní jednání), zejména v regionu Moravy. Neustále sbírá a podstupuje veškeré podněty od zákazníků k vedení společnosti tak, aby byla zajištěna nejlepší možná komunikace se všemi obchodními partnery. Hlavním smyslem a cíle jeho práce je především zajištění maximální míry spokojenosti všech klientů, kteří mají zájem o spolupráci při implementaci systémů dle mezinárodních norem.

Telemarketing Olomouc
Telemarketing Olomouc
© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.