Lidé

Miroslav RAIS
Miroslav RAIS - jednatel společnosti

Zakladatel a jediný společník QISO - MIRAIS, s.r.o. Absolventem Vysoké školy ekonomie a managementu, Středoevropského institutu managementu. Studia zaměřena na právní obory, management a HSMS. Nositel akademických titulů Ing., Bc. a dvou profesních titulů MBA. V Roce 2000 zakládá společnost QISO - MIRAIS, s.r.o., která se stává do tří let leaderem ve svém oboru v ČR a Slovensku. V následujících letech zakládá další společnosti v České republice, na Slovensku a na Ukrajině. Společnosti se staly jedničkami na tamních trzích a následně byly předány aktuálním společníkům. Pan Rais  je v současné době mimo jiné společníkem společnosti CTS corp., která patří mezi nejúspěšnější společnosti v zajišťování dotací z fondů EU i ČR. Dále působí jako expert a konzultant integrovaných systémů řízení dle mezinárodních norem v mnoha (více než 200) významných společnostech. Publikační a přednášková činnost. 

Ing. Martina KÁNSKÁ
Ing. Martina KÁNSKÁ - odborný konzultant/interní auditor

Martina vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor Podniková ekonomika a management se specializací na management kvality, environmentu a bezpečnosti. Již během studií působila jako specialista řízení kvality ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a také v oddělení kvality prestižní společnosti. V současnosti má již pětiletou praxi v tomto oboru a specializuje se na systémy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Martina mluví plynně anglicky.

Ing. Gabriela KUDELOVÁ
Ing. Gabriela KUDELOVÁ - odborný konzultant/interní auditor

Po ukončení studia na VŠB-TU Ostrava obor Environmentální inženýrství pracovala Gabriela jako auditor v ostravské certifikační společnosti. Následně byla zaměstnána jako konzultant a auditor v poradenské společnosti zabývající se mimo jiné zaváděním norem ISO, poradenstvím v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, chemickými látkami, ochranou ovzduší, vod apod.). Pracuje více jak čtyři roky v oblasti poradenství, zavádění norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ČOS 051622 (AQAP 2110) apod.

Radka Neshybová
Radka Neshybová - odborný konzultant/interní auditor

Radka vystudovala střední školu obchodně  podnikatelskou a poté pracovala 8 let v mezinárodním obchodě.Od roku 2015 se  věnuje BOZP a PO a pracuje jako bezpečnostní poradce ADR.Všechny tyto zkušenosti aplikuje jak ve svém okruhu zákazníků tak i ve své vlastní firmě, která se zabývá mezinárodní kamionovou přepravou se zaměřením na nadrozměrné přepravy a ADR.

Ing. Petra Kubešová, DiS.
Ing. Petra Kubešová, DiS. - interní auditor/konzultant

Petra se po ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzitě v Praze získávala zkušenosti s procesním řízením a s normami ISO. Od roku 2007 pracovala na pozici Manažer kvality v několika firmách a od roku 2017 také v laboratoři. 

Bc. Michal AXMAN
Bc. Michal AXMAN - odborný konzultant/interní auditor

Michal studoval v Ostravě na Vysoké škole báňské, fakultě bezpečnostního inženýrství. V naší společnosti působí od roku 2017 a zabývá se zejména bezpečností práce jak na staveništi jako koordinátor i auditor, tak jako interní auditor u zákazníků. Dále se věnuje zavádění a udržování integrovaných systémů řízení, dle norem ISO. Je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a koordinátorem BOZP na staveništi.

Ing. Markéta HERMOVÁ
Ing. Markéta HERMOVÁ - OFFICE MANAGER/odborný konzultant

Markéta vystudovala obor Podnikání a administrativa na České zemědělské univerzitě v Praze a do společnosti byla přijata v květnu 2018. Náplní její práce je především zajištění chodu pražské pobočky, jednání s klienty od smluvních vztahů, dotazů či připomínek, až po účetní záležitosti. K dispozici je rovněž vedení společnosti a všem našim konzultantkám. Od roku 2019 je i osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.