Bc. Michal AXMAN

Michal studoval v Ostravě na Vysoké škole báňské, fakultě bezpečnostního inženýrství. V naší společnosti působí od roku 2017 a zabývá se zejména bezpečností práce jak na staveništi jako koordinátor i auditor, tak jako interní auditor u zákazníků. Dále se věnuje zavádění a udržování integrovaných systémů řízení, dle norem ISO. Je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a koordinátorem BOZP na staveništi.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.