Ing. Eva RAISOVÁ

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na management kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nastoupila Eva na pozici specialistky kvality do společnosti SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic, a.s., kde se po dobu svého působení věnovala managementu kvality, zejména procesnímu řízení a provádění interních auditů. Během studií se účastnila projektu „implementace modelu CAF“ na Magistrátu hlavního města Prahy a pracovala ve vzdělávacím centru České spořitelny, a.s. na pozici organizátor školicích projektů. Od roku 2007 působí v roli konzultanta / interního auditora v naší společnosti. Hovoří plynně anglicky.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.