Ing. Gabriela KUDELOVÁ

Po ukončení studia na VŠB-TU Ostrava obor Environmentální inženýrství pracovala Gabriela jako auditor v ostravské certifikační společnosti. Následně byla zaměstnána jako konzultant a auditor v poradenské společnosti zabývající se mimo jiné zaváděním norem ISO, poradenstvím v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, chemickými látkami, ochranou ovzduší, vod apod.). Pracuje více jak čtyři roky v oblasti poradenství, zavádění norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ČOS 051622 (AQAP 2110) apod.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.