Politiky kvality spol. QISO - MIRAIS, s.r.o.

Vedení společnosti QISO-MIRAIS, s.r.o. si uvědomuje prvořadý význam budování a následného udržení kvalitních obchodních vztahů se svými zákazníky a obchodními partnery, postavenými na důvěře, solidnosti a spokojenosti.

V rámci zavedeného systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 je proto definována následující politika kvality:

  • Dbáme o neustálé zvyšování prestiže a konkurenceschopnosti naší společnosti.
  • Při našem vztahu se zákazníkem nesmí nikdy a za žádných okolností nastat okamžik, kdy by zapochyboval o tom, že jsme tou nejlepší společností, s jakou může spolupracovat.
  • Usilujeme o neustálé zlepšování a zefektivňování realizace poskytovaných služeb v oblastech poradenství a provádění interních auditů systémů managementu jakosti a environmentu tak, abychom předcházeli očekávání našich zákazníků stávajících i potencionálních a abychom své činnosti vykonávali v naprostém souladu s platnými legislativními normami a předpisy.
  • Dbáme na neustálé zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců stejně tak, jako na jejich osobní kvality. Motivujeme je a plně využíváme jejich schopností ve prospěch společnosti. Všichni naši zaměstnanci musí být v naší společnosti maximálně spokojeni.
  • Trvale udržujeme dobrou spolupráci s našimi klíčovými dodavateli. 

Na tuto politiku kvality navazují každoročně vydávané cíle kvality, které slouží k naplnění jednotlivých bodů.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.