Publikujeme

Díky spokojenosti našich zákazníků je naše společnost vnímána v povědomí široké odborné veřejnosti jako uznávaná a prestižní, i díky tomu jsme poptáváni od vydavatelů novin a odborných časopisů (HN, Právo, Prosperita, MISTR a jiné), abychom pro ně publikovali.

 

Zde si můžete přečíst jeden z našich posledních článků.

 

V současné době se stále častěji setkáváme s termínem ISO 9001. Zjišťujeme, že velký počet našich obchodních partnerů toto „ISO“ má, ale při dotazu, co to vlastně je, co to znamená, se odpovědi mnohdy rozcházejí. Při položení dotazu, jakým způsobem se aplikuje a co obnáší zavedení tohoto „ISA“, už z málokoho dostaneme smysluplnou odpověď vyjadřující praktické úkony zavedení tohoto systému.

Proto bychom Vám, vážení čtenáři, rádi podali základní informace týkající se praktických rad a jednoduché vysvětlení této problematiky.

 

Mezinárodní norma ISO 9001 je složena z několika kapitol, v kterých jsou stanoveny požadavky, jak provádět jednotlivé procesy ve společnosti řízeným způsobem. Pod pojmem procesy si můžeme představit souhrn všech činností, z kterých se skládá fungování celé společnosti (nakupování, řízení dokumentů a záznamů, personalistika, metrologie, kontrola a zkoušení atd.). Když tedy řekneme, že tyto procesy provádíme řízeným způsobem, znamená to, že eliminujeme možnost výskytu potenciálních nedostatků v těchto procesech, vylučujeme možnost nějakých chyb. Vyšší myšlenka normy je právě v řízených procesech, jejichž výsledkem je maximální spokojenost zákazníka, podle normy až předcházení očekávání zákazníka.

Důvody zavedení QMS dle ISO 9001

Důvody se dělí na formální a neformální. Neformálním důvodem je, že chci mít společnost, která funguje dle vybraných standardů, směřujících k přehlednosti a výbornému stavu všeho, co se ve společnosti děje. Všechny velké společnosti se bez pravidel řízení daných normou neobejdou. Formální důvody zavedení QMS (quality management system) jsou tři základní. Prvním z důvodů je rovnocennost a standardizace českých společností s certifikovanými společnostmi na celém světě. Velkým doporučením je dotace (50%) od ministerstva průmyslu, která je poskytována přes ČMZRB. A dalším důvodem jsou odběratelé, kteří stále častěji vyžadují certifikaci QMS. V této chvíli to nejsou jen státní nebo obecní subjekty, ale i velké, převážně nadnárodní společnosti. U velkých společností vyžadování „ISA“ začíná a k menším pokračuje. Je to v podstatě kruh na sobě závislých subjektů, které pro vhodnou komunikaci potřebují prostředek, a tím je „ISO“.

Jak začít, výběr poradenské společnosti a certifikačního orgánu

Zavedení systému jakosti se jen výjimečně provádí vlastními silami, proto první kroky vedou k výběru poradenské společnosti (PS). Výběr správné poradenské společnosti je nejdůležitějším rozhodnutím a je potřeba se na něj zaměřit důkladně. Tak jako ve všech odvětvích, i v poradenství jsou vynikající poradenské společnosti, ale i nezkušení amatéři. Základním kamenem úspěšného výběru jsou reference. Dobrá poradenská společnost musí mít minimálně přes sto spokojených zákazníků a v konkrétním vašem odvětví alespoň deset zákazníků. Ačkoliv důležitější nežli odvětví je spíše rozsah (velikost) společnosti, resp. zákazníka. Kdo má zkušenosti s velkými společnostmi, nemusí být vhodný pro zavedení „ISA“ v malé společnosti a naopak. V malých společnostech lze mnoho skutečností usnadnit, proto by zavedení mělo být podstatně jednodušší. Větší jistota ve smluvním ujednání je smlouva se společností disponující více odbornými konzultanty, nežli se živnostníkem, neboť taková společnost je schopna případně absentujícího konzultanta nahradit jiným. Základem úspěšného řízení je vždy uzavřená smlouva o díle, ve které je stanovena pevná cena za celé dílo, což znamená poradenství vedoucí k získání certifikátu, školení, interní audity a všechny ostatní činnosti nutné pro úspěšné absolvování certifikačního auditu. Velmi důležité je i dodání všech podkladů v elektronické podobě, pak se nemusí řada dokumentů vypracovávat, jen se přizpůsobí podmínkám ve společnosti, díky tomu se šetří čas i peníze. Pokud je PS opravdu na úrovni, měla by za svého zákazníka umět vyřídit dotaci.

 

Základním aspektem certifikačního orgánu (CO) je akreditace od ČIA (Český institut pro akreditaci) na odvětví certifikované společnosti. Menší a středně velké české společnosti raději volí české certifikační orgány. Ještě před čtyřmi lety panovalo povědomí, že certifikace u zahraničního certifikačního orgánu je prestižnější, nyní si mnoho společností uvědomuje, že stejnou váhu má certifikace u domácího CO, a tak k nim přecházejí i z ekonomických důvodů. Při exportu produktů je vhodné se informovat, zdali konkrétní CO je u zahraničního partnera uznávaný.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.