Důvody k zavedení sys.environment.manag.

Každý podnikatelský subjekt při plnění svých podnikatelských aktivit a dosažení výsledků v podnikání ovlivňuje okolní životní prostředí. EMS představuje nejen identifikaci těchto vlivů, ale i způsob odpovědnosti, s jakým se vedení společnosti postaví k životnímu prostředí.

EMS napomáhá k: 

  • zjištění všech environmentálních činností, které mají dopad na životní prostředí, jejich řízení, monitorování a zlepšování
  • minimalizaci dopadů Vaší společnosti na životní prostředí a okolní společenství,
  • odpovědnosti vedení společnosti na všech úrovních a funkcích vůči životnímu prostředí
  • ovlivňování provozních nákladů
  • předcházení ohrožení životního prostředí a provozu společnosti, snížení pojištění
  • prokázání zákazníkům, orgánům státní správy a veřejnosti svůj přístup k životnímu prostředí
  • zajištění a naplnění veškerých legislativních požadavků
© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.