Důvody k zavedení systému řízení dle mezinárodních ISO norem

Jistě jste informováni o situaci, která se momentálně odráží ve všech organizacích, které poptávají státní, městské, ale i jiné zakázky. Všechny tyto klíčové subjekty (stát, město, aj.) vyvíjejí stále silnější tlak na své dodavatele a subdodavatele (veškerých činností), aby byli držiteli certifikátu na systém řízení kvality i dle normy ISO 9001. ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na management kvality, aplikovatelná pro organizace ze všech oblastí výroby a služeb. Zavedením QMS (quality management system) se umožňuje vybudovat efektivnější a stabilnější organizaci s významnými obchodními vztahy a pozici v konkurenčním prostředí, a rovnost s ostatními společnostmi v EU.

Co přináší zavedení QMS v organizaci:

  • zavedení pořádku a systémového přístupu do všech firemních činností
  • zprůhlednění firmy pro zákazníka, vlastníka, vedení i zaměstnance
  • podstatné zvýšení důvěryhodnosti firmy a tím snadnější pronikání na nové trhy – EU
  • stabilizace dosahované úrovně kvality v čase, i sortimentu poskytovaných produktů a služeb
  • snadnější zapracování a zapojení se nových pracovníků k plnění cílů společnosti
  • řízené ovlivňování trendů v kvalitě produktů a služeb
  • vytvoření základu pro další zlepšování kvality a tím úspěch v konkurenčním boji
  • vzájemně výhodné obchodní vztahy

 

Požadavek certifikovaného systému řízení kvality dle ISO se dnes stává jedním z nejdůležitějších kritérií výběrových řízení.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.