Nejčastěji kladené otázky

 1. Co nám ISO přinese?

  • vyšší efektivitu a ziskovost
  • růst podílu na trhu
  • nové tržní příležitosti
  • zlepšení organizace, komunikace a morálky uvnitř společnosti
  • snížení nákladů
  • lepší vyjednávací pozici s obchodními partnery
  • zpřehlednění veškerých procesů ve Vaší společnosti
 2. Proč si zavést ISO 9001?

  Aby jste mohli konkurovat společnostem s certifikátem, kterých každým rokem přibývá. Dalším důkazem jsou certifikované společnosti které hodnotí své dodavatele podle toho či mají ISO 9001. V neposlední řadě je to především známka nejvyšší dosažitelné prestiže společností na celém světe. Při účasti na veřejných tendrech, je ISO 9001 automaticky vyžadováno (vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách).

 3. Mohu zavádět ISO i když nejsem výrobní firma?

  Ano. Normy ISO upravují všechny záležitosti týkající se podnikatelské činnosti a zavést ISO 9001 může firma jakéhokoli zaměření a velikosti.

 4. Co obsahuje a co obnáší zavedení systému managementu jakosti ISO 9001?

  1. První fáze je tvořena vypracováním dokumentace a záznamů
  2. Poté proběhnou školení managementu i zaměstnanců
  3. V poslední fázi provedeme předcertifikační audit, abychom měli stoprocentní záruku úspěchu při certifikaci
  4. Vyvrcholením celého procesu zavádění je certifikační audit, který provádí akreditovaný certifikační orgán
 5. Jak dlouho trvá zavedení ISO 9001 (ISO 14001)?

  Doba zavádění je velmi individuální. Záleží jen na Vaší součinnosti a na Vašem čase, který budete moci zavádění věnovat. Standardní doba je 4-5 měsíců, během kterých budete činnostem spojeným s ISO věnovat orientačně 100 hodin práce. Je samozřejmě možné stihnout vše do měsíce, ale i rozložit přípravu do šesti měsíců.

 6. Jaký je rozdíl mezi konzultační a certifikační společností?

  Konzultační firma je poradce, který Vám vypracuje úvodní analýzu systému řízení ve Vaší firmě, pomůže Vám při budovaní systému řízení kvality (tvorbu  dokumentace, záznamů, identifikace nejdůležitějších procesů) a jeho samotné implementace, je přítomna při interních prověrkách kvality a svou práci nejčastěji končí při úspěšně zakončeném certifikačním auditu.

  Certifikační společnost (nezávislá třetí strana ) je společnost, která Vám posoudí shodu Vámi vybudovaného systému řízení kvality s požadavky normy. Podle akreditačních kritérií SNAS musí tato organizace být nezávislá na společnosti, která Vám systém pomáhala vybudovat (od konzultační společnosti), aby byla zaručená nezávislost posouzení.

 7. Co to znamená když společnost řekne, že je držitelem certifikátu?

  Firma, která je držitelem certifikátu ISO 9001 řídí veškeré procesy týkající se jakosti. Celý systém fungování probíhá řízeným způsobem a kostra celého systému je obdobná pro všechny společnosti, které ISO mají. To je důvod proč Vám ISO může usnadnit komunikaci a vztahy s partnerskými společnostmi.

 8. Potřebuji kvůli ISO novou pracovní sílu?

  V žádném případě, většina práce spojená se zaváděním systému ISO se odehraje v rámci 100 hodin, které musíte obětovat během několika měsíců. Dodržovat a udržovat normu po certifikaci Vás již nepřipraví o téměř žádný čas. Smyslem zavedení ISO je fungující systém, který bude zaveden adekvátně ke struktuře, velikosti firmy a samozřejmě i počtu zaměstnanců.

 9. Mohu si vybrat u koho certifikovat?

  Ano, výběr certifikačního orgánu záleží jen na Vás. My Vám samozřejmě můžeme poradit i doporučit.

 10. Jak velké firmy ISO potřebují?

  Na velikosti opravdu nezáleží, připravujeme běžně samostatně podnikající živnostníky i společnosti se stovkami zaměstnanců.

 11. Co je to integrovaný systém?

  Integrovaný systém spojuje systém managementu jakosti ISO 9001 a environmentální systém ISO 14001, které se týká dopadů fungování firmy na životní prostředí. Zavádějí se oba systémy paralelně.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.