Postup pro zavedení systému

Jak… Naše organizace je schopna zajistit Vám veškeré činnosti potřebné pro úspěšné absolvování certifikačního auditu (veškerá školení, dodání kompletní dokumentace v elektronické formě, zajištění interních auditů, předcertifikačních auditů a všech dalších činností)

Jak dlouho… Doba přípravy k certifikaci je zcela závislá na součinnosti ze strany zákazníka. Délka přípravy je většinou 4-5 měsíců. Pokud budete chtít urychlit tento proces, vše závisí jenom na Vás.

Za kolik… Filosofií naší organizace je vycházet vstříc všem zákazníkům, bez ohledu na jejich velikost či solventnost, vzdálenost nebo specifičnost. Na základě Vaší poptávky na cenu v rubrice „kontaktujte nás“ Vám obratem zašleme naši nabídku.

Co se očekává z Vaší strany… Je potřeba si stanovit představitele Vaší společnosti, který má dobrý přehled o dění ve firmě, který s námi bude spolupracovat (cca 100 hodin jeho času na přípravu k certifikaci) a podílet se na zavádění ISO 9001 nebo dalších norem. Dále je potřeba být vybaven PC s MS Office a vše ostatní zajistíme my.

Další postup… na základě Vaší poptávky po našem produktu Vám obratem zašleme nabídku s referencemi a s návrhem smlouvy o dílo, který je zároveň zárukou, že Vás naše společnost úspěšně připraví k certifikaci. Po podepsání smlouvy a zaplacení první splátky se začíná spolupracovat na vytváření textové dokumentace a vypracovávání praktických úkolů. Návštěvy ve Vaší firmě budou realizovány 1-2x do měsíce, před certifikačním auditem i vícekrát.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.