Seznam vzorů zákl. dokumentace ISO 9001

1. Směrnice kvality

 • 4.2.3 – 01/03 řízení dokumentů
 • 4.2.4 – 02/03 řízení záznamů
 • 7.5.5 – 09/03 ochrana produktu (zachování shody)
 • 7.2.2 – 05/03 přezkoumání požadavků týkajících se produktu (přezkoumání smlouvy)
 •    7.5 – 03/03 nakupování
 • 8.2.2 – 10/03 interní audit
 • 6.2.2 – kompetence, výcvik a vědomí závažnosti
 • 8.2.4 – 07/03 monitorování a měření produktu (kontrola a zkoušení)
 •    7.6 – 08/03 řízení monitorovacího a měřicího zařízení
 • 7.5.1 – 06/03 řízení výroby a poskytování služeb (řízení procesu)

2. Instrukce kvality

 • 01/03 ij – vedení zakázkového deníku
 • 02/03 ij – tvorba plánu kvality
 • 03/03 ij – tvorba a řízení techn. postupů

3. Řády

 • organizační řád
 • provozní řád
 • pracovní řád
 • spisový a archivní řád
 • podpisový řád

4. Ostatní

 • politika kvality
 • příručka kvality
 • cíle kvality

5. Technologické předpisy + plány

 • Kontrolní a zkušební plán
 • Plán výcviku pracovníků
 • Plán interních prověrek.
 • Plán kvality (pro realizaci zakázek)

6. Praktické činnosti

 • Stanovení politiky kvality
 • Pověření člena vrcholového vedení
 • Stanovení interního prověřovatele
 • Vymezení všech odpovědností

V případě zájmu objednatele se počítá i s dalšími podklady vhodnými pro zdárné absolvování certifikačního auditu

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.