Zprostředkování fin.příspěvků z fondů EU

Vstupem České republiky do Evropské unie se naskytla podnikatelským subjektům možnost čerpat finanční prostředky z fondů EU.

Nabízíme Vám poradenství v oblasti přípravy a zpracování projektů umožňujících získání finanční podpory z fondů Evropské unie, v rámci kterých:

  • Informujeme Vás o možnostech čerpání prostředků z fondů Evropské unie.
  • Vyhodnotíme Váš podnikatelský záměr s ohledem na možnosti získání podpory z fondů EU.
  • Určíme konkrétní dotační titul, který bude vhodný pro Váš podnikatelský záměr.
  • Zajistíme pro Vás úvěr na předfinancování a spolufinancování projektu.
  • Zpracujeme pro Vaši společnost komplexní projektovou dokumentaci šitou na míru:
  • vypracování studie proveditelnosti,
  • vypracování CB analýzy,
  • vypracování logického rámce,
  • zpracování dalších ekonomických analýz týkajících se projektu.

Kontaktujte naši sesterskou společnost CTS corp., s.r.o. (www.ctscorp.cz) a využijte možnost získat prostředky z fondů EU na realizaci Vašeho záměru.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.